Skip to main content

Hoe kan ik mijn balkon vergroenen?

De stad vergroenen, dat is de nieuwe trend. Gemeenten geven subsidies voor groene daken en gevels. Ik merk dat particulieren graag de natuur dichterbij hun appartement willen halen, vooral in de drukke stad. In klein formaat kan dat ook heel goed door een balkontuin te maken of je dakterras groen aan te kleden.

Een paar weken geleden ontving ik deze vraag van een vriend van mij:

"Hi Paulien,
Het speelt al een paar jaar door mijn hoofd, bij jou kwam het weer eens ter sprake. Na dat bezoek heb ik de laatste weken mijn ideeën en losse gedachten erover vastgelegd in bijgaande mindmap: het vergroenen van mijn balkon van 2 x 2 x 2+ meter.
Wat ik zou willen, is een balkon dat:
alle jaargetijden groen is en daardoor een (mini-)pleisterplaats vormt voor vogels en insecten;
in het groeiseizoen wat groente, fruit en kruiden voor mijzelf voortbrengt;
zichzelf waar en indien nodig voorziet van licht, warmte en/of vocht;
zodanig mobiel is dat overwinteren van (delen van) de bewoners binnenshuis en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw mogelijk zijn zonder het geheel te beschadigen.
Ik zit niet vaak in de zon, een staplek om te bewerken, te oogsten en te genieten is daarom voldoende.
Zou jij mij in dit 'project' willen adviseren?"

Wat een leuke uitdaging! De komende tijd verdiep ik me in de balkontuin en ik doe hiervan verslag in deze Blog.
De onderwerpen die aan bod komen zijn technisch, ruimtelijk en plantaardig:

 • basistekening en bezonning
 • plantbakken, het gewicht- vloerbelasting
 • regenwaterafvoer van het balkon
 • droogte in bakken in vakantie
 • welke planten zijn geschikt
 • welke groente is geschikt voor een balkon
 • paddenstoelenkweek
 • verticale tuin
 • kweken met kunstlicht
 • vlinders op je balkon
 • vogels op je balkon

Heb jij ervaring met dit onderwerp, succesverhalen of juist mislukkingen? Heb je vragen over de mogelijkheden voor jouw balkon? Stuur wat op, een foto, ideeën, alles is welkom!

balkon vergroenen natuur ama tuinontwerp